Modernizace a správa PHP aplikací

Svěřte nám svou starší aplikaci - pomůžeme Vám s analýzou a realizací jejího upgradu. Máme mnohaleté zkušenosti s údržbou a rozvojem PHP aplikací. Daří se nám ze zastaralého kódu vytvářet moderní, udržitelné a bezpečné aplikace, které dobře vypadají a mohou se bez problémů rozšířit o nové funkcionality.

Analýza stávající PHP aplikace

Naše první kroky zahrnují hloubkovou analýzu vaší aplikace. Identifikujeme slabé stránky, zastaralé kódové struktury a potenciální bezpečnostní rizika. Tento proces nám umožňuje vytvořit komplexní plán zlepšení aplikace, a to nejen z hlediska výkonu a bezpečnosti, ale také z pohledu udržitelnosti a rozšiřitelnosti. Tímto přístupem zajišťujeme, že vaše aplikace zůstane konkurenceschopná a přizpůsobivá budoucím požadavkům.

Aktualizace technologie

Aby vaše aplikace zůstala bezpečná a relevantní, je důležitý pravidelný technologický update. Zaměřujeme se na implementaci nejnovějších verzí PHP a moderních frameworků, jako je Nette, které přináší zlepšení v oblasti bezpečnosti, výkonu a uživatelské přívětivosti. Tato aktualizace zahrnuje také přechod na lepší databázové systémy a implementaci nejnovějších knihoven a API.

Bezpečnostní aspekty

V oblasti bezpečnosti přistupujeme k vašim PHP aplikacím s maximální péčí. Zaměřujeme se na prevenci proti běžným hrozbám, jako je SQL injection a cross-site scripting, prostřednictvím implementace robustních bezpečnostních protokolů, šifrování a bezpečných ověřovacích procesů. Zajistíme, že vaše aplikace a data jsou chráněny před neoprávněným přístupem a útoky.

Výkon a stabilita

Optimalizace výkonu a stability vaší aplikace je pro nás prioritou. Implementujeme nejlepší praktiky pro zvýšení rychlosti a odezvy aplikací, včetně optimalizace databáze a kódu. Tím zlepšujeme uživatelskou zkušenost a zajišťujeme, že aplikace je spolehlivá a efektivně reaguje i při vysokém zatížení.

Škálování

Škálování vaší aplikace je klíčové pro podporu růstu vašeho podnikání. Nabízíme řešení pro horizontální a vertikální škálování, které umožňují vaší aplikaci snadno zvládat nárůst uživatelů a dat. Toto zahrnuje optimalizaci infrastruktury, zefektivnění zpracování dat a zajištění, že aplikace může růst bez kompromisů v oblasti výkonu a stability.

Přidávání nových funkcí

Rozšiřujeme možnosti vaší aplikace přidáním nových funkcí, které odpovídají aktuálním trendům a požadavkům trhu. Tento proces zahrnuje nejen vývoj a integraci nových modulů, ale také zajištění, že tyto nové funkce jsou plně kompatibilní se stávajícími částmi aplikace a neohrozí její celkovou stabilitu a výkon.

Modernizace designu

Design je klíčový pro první dojem a uživatelskou zkušenost. Naši designéři pracují na modernizaci uživatelského rozhraní vaší aplikace, aby bylo vizuálně přitažlivé a intuitivní. Zahrnujeme nejnovější trendy ve web designu a zajišťujeme, že design je responzivní a přizpůsobivý různým zařízením a obrazovkám.

Automatizace a workflow

Automatizace procesů je důležitá pro zvýšení efektivity a snížení možnosti chyb. Implementujeme automatizované workflow, včetně continuous integration a continuous delivery (CI/CD), které zvyšují efektivitu vývoje a udržují kvalitu aplikace. Tímto způsobem zjednodušujeme vývojový cyklus a zajišťujeme rychlejší nasazení nových funkcí a aktualizací.

Integrace s dalšími systémy

Integrace vaší PHP aplikace s dalšími systémy, jako jsou CRM nebo ERP, je klíčová pro zvýšení efektivity a automatizaci procesů. Naše řešení zajišťují, že vaše aplikace může komunikovat a synchronizovat data s dalšími systémy, což vede ke zvýšení produktivity a lepší správě dat.

Proč spolupracovat s námi?

Expertíza a specializace

Členové našich vývojových týmů si neustále prohlubují znalosti a specializaci v konkrétních technologických oblastech. Tuto úroveň odborných znalostí může být obtížné vybudovat a udržovat interně, zvláště v případě komplexních nebo specifických technologií.

Nákladová efektivita

Outsourcing může být ekonomicky výhodnější než vytváření a udržování interních týmů. Ušetříte náklady na nábor, školení, platy a další výhody zaměstnanců, stejně jako na infrastruktuře a technologických zdrojích.

Flexibilita a škálovatelnost

Poskytujeme flexibilitu ve zvyšování nebo snižování rozsahu pracovní síly podle aktuálních potřeb projektu bez dlouhodobého závazku nebo složitostí s náborovými procesy.

Zaměřte se na své hlavní podnikání

Pomáháme vám soustředit se na vaše hlavní obchodní aktivity a strategické cíle, zatímco my řešíme technické aspekty a vývoj, čímž se snižuje pracovní zátěž a management je méně rozptýlený.

Snížení rizika

Přenesením projektů na náš zkušený tým se snižuje riziko spojené s vývojem a správou technologií. Máme již osvědčené procesy a postupy zvládání běžných výzev a problémů.

Přístup k nejnovějším technologiím

Máme přístup k nejnovějším technologiím a trendům, což může být náročné pro interní týmy, které se musejí soustředit na běžnou provozní činnost. Můžete tak těžit z moderních technologických řešení bez nutnosti neustálého vzdělávání nebo investic do nových technologií.

Rychlá reakce na tržní změny

Jsme schopni rychle reagovat na tržní změny a upravit strategie vývoje, což je často náročné pro interní týmy, které jsou zatíženy běžnými operacemi.

Zkušenosti s podobnými projekty

Máme mnohaleté zkušenosti s řešením podobných projektů a problémů, které jsou cenné pro klienty, kteří se mohou setkat s podobnými výzvami poprvé.

Na co se dále zaměříme

 • V jakém frameworku je aplikace napsaná a jak je možné provést jeho upgrade?
 • Je aplikace verzovaná v GIT repozitáři a má k němu přístup vlastník aplikace?
 • Nemá ke kódu nebo serveru přístup někdo ze starých zaměstnanců nebo vývojářů?
 • Má aplikace vyřešené automatické nasazování na produkci?
 • Je klientovi k dispozici testovací prostředí, které je 1:1 s produkčním prostředím a jednotlivé uživatelské role zde mohou otestovat nové úpravy před vystavením na produkci?
 • Je v repozitáři aplikace aktuální a detailní readme, které vývojářům objasní, jak vyvíjet aplikaci, k čemu slouží, jak je kód veden, jaký je branching system apod?
 • Odpovídá kód aplikace moderní struktuře objektového programování?
 • Je vyřešeno logování chyb, aby bylo možné přijít na příčinu chybného chování nebo zachytit chyby, se kterými se uživatelé setkávají (i když je vždy nereportují)?
 • Má aplikace detailní dokumentaci, která novým uživatelům nebo novému vývojáři popíše, jak se aplikace používá a co přináší jednotlivým uživatelským rolím?
 • Je přístup na server případně do aplikace dostatečně bezpečný?
 • Je vyřešeno automatické zálohování (databáze, souborového systému) a je popsán způsob, jak v případě incidentu aplikaci obnovit?
PHP
PHP
Nette
Nette
Mysql
Mysql
Elasticsearch
Elasticsearch
Bootstrap
Bootstrap
Sentry
Sentry
Aws
Aws
Docker
Docker