Modrení technologie pro retail audit

20.01.2022
Modrení technologie pro retail audit

V časopise Zboží&Prodej vyšel článek, který pojednává o tématu retail-auditů a moderních technologiích, které pro něj lze využít, včetně naší auditní aplikace SPRINGaudit.

Náš senior consultant Aleš Holakovský se v článku vyjadřuje k následujícím tématům:

  • šíře využitelnosti retail-auditů a zjištěných dat
  • porovnání výhod a nevýhod realizace auditů externí agenturou v porovnání se svépomocným řešením auditů
  • možnost pronájmu on-line reportingu Spring přizpůsobeného pro auditní projekty, včetně mobilní aplikace SPRINGaudit

Technologie umožňují získat cenná přesná data

Agentura Market Vision má k dispozici vlastní on-line reportingový systém přizpůsobený speciálně pro auditní projekty, včetně mobilní aplikace SprinGaudit s on-line reportingem v reálném čase, která je vhodná zejména na rychlé audity v oblasti retailu, ale zdaleka nejenom tam. „To umožňuje auditorům vyplňovat výstupy z auditu včetně fotodokumentace přímo na místě stejně jako našim klientům mít on-line přehled o vykonaných auditech s možností poslat k jednotlivým výstupům připomínky. Našim klientům nabízíme i možnost samostatného pronájmu tohoto našeho IT nástroje na realizaci auditů. Klient si od nás jednoduše pronajme aplikaci SprinGaudit, do které mu naskriptujeme jím požadovaný auditní formulář, provedeme na to navázané základní nastavení reportingu a vytvoříme uživatelské přístupy,“ konkretizuje Aleš Holakovský. Následně už si klient realizuje audity sám ve vlastní režii za pomoci svého vlastního personálu, pokud na to má interní kapacity.

Více se dočtete v kompletním článku.