Modernizace PHP aplikací 1 - historie PHP

21.07.2023
Modernizace PHP aplikací 1 - historie PHP

Připravili jsme pro vás seriál Modernizace PHP aplikací. V tomto seriálu vám chceme přiblížit, jak významný může být pro vaše podnikání upgrade vaší webové aplikace, abyste byli vždy v souladu s nejnovějšími technologickými trendy, zajistili si bezpečnost a rychlost a umožnili rozvoj a provoz webové aplikace i do budoucna.


PHP je skriptovací programovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací.

PHP vyvinul Rasmus Lerdorf již v roce 1993 a první jeho verze byla spuštěna v roce 1995. Od té doby se těší obrovské oblibě a řadí se mezi nejoblíbenější jazyky pro tvorbu interaktivních webových aplikací.

PHP běží na serveru a zpracovává zde požadavky - k uživateli je posílán až výsledek jeho činnosti. PHP je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb.

PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování textu, grafiky, práci se soubory, přístup k většině databázových systémů (mj. MySQL, ODBC, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, SQLite), podporu celé řady internetových protokolů (HTTP, SMTP, SNMP, FTP, IMAP, POP3, LDAP, …).

PHP/FIPrvní verze z roku 1995.
PHP 3Vylepšená verze z roku 1998.
PHP 4Uvedena v roce 2000 s větším důrazem na efektivitu.
PHP 5Z roku 2004, přinesla mnoho nových objektově orientovaných funkcí.
PHP 7Velký skok v rychlosti a efektivitě od roku 2015.
PHP 8Nejnovější verze z roku 2020, která přinesla mnoho nových funkcionalit a optimalizací.

Ačkoliv je PHP 8 aktuální verzí, je důležité stále sledovat oficiální PHP stránky pro informace o nových verzích a aktualizacích.


Správa PHP aplikací od Future Rockstars

Svěřte nám svou starší aplikaci - pomůžeme Vám s analýzou a realizací jejího upgrade. Máme mnohaleté zkušenosti s údržbou a rozvojem PHP aplikací. Daří se nám ze zastaralého kódu vytvářet moderní, udržitelné a bezpečné aplikace, které dobře vypadají a mohou se bez problémů rozšířit o nové funkcionality.

  • analýza
  • update technologie
  • bezpečnost
  • výkon a stabilita
  • škálování
  • nové funkce
  • modernizace designu
  • automatizace
  • napojení na další systémy