Modernizace PHP aplikací 2 - důvody k aktualizaci

30.08.2023
Modernizace PHP aplikací 2 - důvody k aktualizaci

Připravili jsme pro vás seriál Modernizace PHP aplikací. V tomto seriálu vám chceme přiblížit, jak významný může být pro vaše podnikání upgrade vaší webové aplikace, abyste byli vždy v souladu s nejnovějšími technologickými trendy, zajistili si bezpečnost a rychlost a umožnili rozvoj a provoz webové aplikace i do budoucna.


Vítejte v druhém díle našeho blogu o modernizaci PHP aplikací, kde se budeme věnovat důležitým důvodům, proč je nezbytné aktualizovat webové aplikace v PHP na nejnovější verze. V digitálním světě se změny odehrávají rychlým tempem, a pokud chcete udržet krok se stále se vyvíjejícími technologiemi a zabezpečit konkurenceschopnost a udržitelnost vašeho online podnikání, modernizace PHP aplikací je krokem, který nelze ignorovat.

Pojďme se tedy podívat na důvody, proč je třeba se o PHP aplikaci kontinuálně starat a pokud již vznikl technologický dluh, jaké jsou důvody jej co nejdříve "splatit".

Bezpečnost

Starší verze PHP obsahují bezpečnostní chyby, které byly v novějších verzích opraveny. Aktualizací PHP můžeme zabezpečit aplikaci před známými hrozbami.

Výkon

Novější verze PHP přinášejí vylepšení výkonu. Například PHP 7 je mnohem rychlejší než PHP 5.6. To může znamenat rychlejší odezvu vaší aplikace a epší využití serverových zdrojů.

Kompatibilita s knihovnami a nástroji

Mnoho moderních knihoven, frameworků a nástrojů vyžaduje, aby byla nainstalována novější verze PHP. Upgradem PHP si tedy můžete udržet svůj software aktuální a využívat nejnovější technologie.

Standardy a vylepšená kvalita kódu

Novější verze PHP zavádějí nové standardy kódu a funkce, které mohou pomoci vylepšit kvalitu a čitelnost kódu aplikace. Pokud budete potřebovat upravit nebo rozšířit aplikaci v budoucnosti, proces bude pravděpodobně rychlejší a méně nákladný. Pokud by bylo třeba aplikaci převést na jiný tým, kvalitní a standardizovaný kód může velmi usnadnit převod.

Dlouhodobá udržitelnost a support (HR)

Pokud plánujete svou aplikaci nadále provozovat a rozvíjet, pravidelná aktualizace na novější verzi PHP zabezpečí, že vaše aplikace zůstane aktuální a udržitelná do budoucna. Se starými technologiemi nechtěji vývojáři pracovat (a mladší generace nebude ani umět).

Server a operační systém

Novější verze PHP mohou vyžadovat aktualizované závislosti nebo specifické konfigurační nastavení, které nejsou kompatibilní se starými verzemi operačního systému nebo serverového software.

Databázový server

Moderní verze PHP mají lepší integraci nebo výkon s novějšími verzemi databázových serverů, jako jsou MySQL, PostgreSQL atd. Na druhou stranu mohou některé starší funkce nebo integrace, které aplikace využívá, být v novějších verzích PHP zastaralé nebo zrušené.

Frontend framework

Pokud aplikace využívá konkrétní frontend framework (např. jQuery, Angular, React atd.), aktualizace backendu může vyžadovat úpravy na frontendu kvůli změnám v API, komunikaci mezi frontendem a backendem nebo bezpečnostním pravidlům.

Integrační a rozhraní API

Pokud aplikace komunikuje s externími službami prostřednictvím API, může aktualizace PHP ovlivnit tuto komunikaci, zejména pokud se jedná o zastaralé nebo vlastní API.

Nástroje pro vývoj a deployment

Nástroje pro verzování kódu, testování, CI/CD a deployment můžou vyžadovat aktualizace nebo změny, aby byly kompatibilní s novým prostředím.


Správa PHP aplikací od Future Rockstars

Svěřte nám svou starší aplikaci - pomůžeme Vám s analýzou a realizací jejího upgrade. Máme mnohaleté zkušenosti s údržbou a rozvojem PHP aplikací. Daří se nám ze zastaralého kódu vytvářet moderní, udržitelné a bezpečné aplikace, které dobře vypadají a mohou se bez problémů rozšířit o nové funkcionality.

  • analýza
  • update technologie
  • bezpečnost
  • výkon a stabilita
  • škálování
  • nové funkce
  • modernizace designu
  • automatizace
  • napojení na další systémy