Modernizace PHP aplikací 3 - posouzení PHP projektu

30.08.2023
Modernizace PHP aplikací 3 - posouzení PHP projektu

Připravili jsme pro vás seriál Modernizace PHP aplikací. V tomto seriálu vám chceme přiblížit, jak významný může být pro vaše podnikání upgrade vaší webové aplikace, abyste byli vždy v souladu s nejnovějšími technologickými trendy, zajistili si bezpečnost a rychlost a umožnili rozvoj a provoz webové aplikace i do budoucna.


V tomto díle se zaměříme na klíčové otázky, které vám položíme, abychom úspěšně posoudili a zmodernizovali váš zastaralý PHP projekt. Důkladné pochopení specifik a potřeb aplikace je nezbytné pro efektivní a hladký návrh na upgrade.

Historie

 • Kdo aplikaci vyvíjel a jakým způsobem vývoj probíhal?
 • Kdy a proč se vývoj zastavil?
 • Existuje dokumentace/demo definující rozsah?
 • Je k dispozici GIT repozitář se zdrojovými kódy?

Technologie

 • Využívá aplikace nějaký framework?
 • Na jakém prostředí aplikace běží?
 • Kdo prostředí spravuje?
 • Existuje vývojové prostředí? (dev/test, dummy data apod.)
 • Jakým způsobem se aplikace nasazuje?
 • Jaké další frameworky, knihovny jsou použité?
 • Jaká databáze a úložiště jsou použité?

Business

 • Základní popis aplikace, k čemu se využívá?
 • Jedná se o business critical aplikaci?
 • Jaké jsou návaznosti na jiné aplikace? (systémy, které pracují přímo s databází, či API apod.)
 • Kolik uživatelů (a jaké role) s aplikací pracují, jak často?
 • Jaká data jsou obsažena?
 • Jak velká je databáze? (počty tabulek, záznamů v nich a celková velikost)

Správa PHP aplikací od Future Rockstars

Svěřte nám svou starší aplikaci - pomůžeme Vám s analýzou a realizací jejího upgrade. Máme mnohaleté zkušenosti s údržbou a rozvojem PHP aplikací. Daří se nám ze zastaralého kódu vytvářet moderní, udržitelné a bezpečné aplikace, které dobře vypadají a mohou se bez problémů rozšířit o nové funkcionality.

 • analýza
 • update technologie
 • bezpečnost
 • výkon a stabilita
 • škálování
 • nové funkce
 • modernizace designu
 • automatizace
 • napojení na další systémy